Aleksandra Bończewska

O Aleksandra Bończewska

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu podyplomowym w terapii poznawczo–behawioralnej. Przeszłam szereg szkoleń z zakresu terapii poznawczej (TCBT), dialektycznej terapii behawioralnej (DBT), terapii zaangażowania (ACT) oraz dialogu motywującego, aby pracować z klientami w sposób współczujący, praktyczny, docierając do źródła niepokojących myśli, emocji i zachowań. Odbywałam staże na oddziałach psychiatrii. Współpracowałam z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), pełniąc dyżur w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111). Aktualnie prowadzę prowadzę duże, ogólnopolskie projekty, prywatną praktykę oraz współpracuję z centrum psychoterapii, prywatnymi szpitalami i przedsiębiorstwami.
Przejdź do góry